Crea sito

LECCESI DENTRO GROUP

LI SALENTINI FORE TE CAPU

(nu 'ffare clic a stu link, trasi a rischiu tou)

LeccesiDentroGroup 

Pueti sciungere cristiani allu gruppu, lieggiti le informazioni.

Ogni riferimento a cose o persone è fattu amposta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La noscia ete 'na sensazione ca tenimu  intra all'anema, e ca te tene 'ttacatutu alla beddha terra noscia.

Lu territoriu nuescu ete lu Salentu, terra de mare, de sule e de ientu.

L'arte, la cultura e lu turismu la contraddistinguenu.

Italiano:

La nostra è una sensazione che abbiamo nell'anima, che ci tiene uniti alla nostra bella terra.

Il nostro territorio è il Salento, terra del mare, del sole  e del vento.

L'arte, la cultura e il turismo la contraddistinguono.